Pirls

Vi har idag diskuterat Pirls-undersökningen och dess resultat och vad den betyder för vår studie. Det som visar sig är att Sverige har sjunkit med 12 poäng men att inget annat land har höjt sina poäng sedan 2016 inom EU och OECD. Sverige ligger därför fortfarande 17 poäng över genomsnittet. Det finns flera möjliga förklaringar till tappet men rapporten från skolverket plockar ut att möjliga förklaringar. Sedan 2016 har elever med svaga hemresurser ökat samt […]

Fortsätt läsa

Transkribering

Nu är vi i full gång med intervjuerna och det är roligt att vi verkar få ihop våra intervjuer med lärare och elever. I arbetet med transkriberingen har vi sett att flera lärare inte upplever att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor i deras läsinlärning i stort och refererar till att de ser på sina elever som individer. Detta är intressant då tillexempel PIRLS-undersökningen som görs med elever i årskurs 4 visar att […]

Fortsätt läsa

Första intervjuerna genomförda

Vi är nu inne i en spännande fas av projektet. Vi har genomfört de första intervjuerna med pojkar i årskurs 1-3 och med deras lärare. Intervjuerna fungerar bra och vi kommer att fortsätta med datainsamlingen den kommande månaden. Vi använder ett transkriberingsprogram som verkar fungera bra men varje intervju lyssnas igenom noggrant för att kontrollera att utskrifterna blir korrekta. Utifrån svaren i dessa intervjuer kommer vi sedan att utforma en egen modell för att stimulera […]

Fortsätt läsa

Etikansökan

Äntligen är vår etikansökan godkänd av Etikprövningsmyndigheten, eller de bedömde att ingen etikprövning behövdes eftersom det var riskfritt att lida några men av studien. Vi blev glada och startade direkt med att ladda kuvert till lärare och vårdnadshavare/elever. I brevet beskriver vi hur studien är upplagd, men först en intervju enskild för lärare och i fokusgrupper med elever. Sedan kommer vi göra en modell, som ska testas i höst, utefter vad som kommer fram på […]

Fortsätt läsa

I väntas tider

Vi går i väntas tider och hoppas på att snart få besked om vår etikansökan är godkänd eller behöver kompletteras. I väntan valde vi idag att ägna tiden åt att påbörja en vetenskaplig artikel, utöver den rapport vi som ULF-projekt ska skriva om projektet och våra resultat. Den vetenskaplig artikeln kommer handla om pojkar och deras lärares beskrivningar av läsundervisning. Frågor som vi har ställt oss för att komma vidare arbetet med att skriva en […]

Fortsätt läsa