RepRecDigit och Humtank om framtidens bibliotek!

Forskningsbibliotek i Görlitz, Tyskland.

Forskningsbibliotek i Görlitz, Tyskland.

I vintras blev Humtank ombedda att komma med ett bidrag till den arbetsgrupp som ska ta fram en nationell strategi för framtidens bibliotek. Arbetsgruppen består av Erik Fichtelius, samordnare samt utredarna Karin Linder och Krister Hansson. RepRecDigits och Humtanks Jonas Ingvarsson fick i uppdrag att leverera en personlig reflektion kring framtidens bibliotek, en text vi nu publicerar i sin helhet på Humtanks blogg. I detta inspel utvecklar Ingvarsson några tankar kring den digitala epistemologi som hittills varit drivande i hans delprojekt inom RepRecDigit.

http://humtank.se/den-moderna-tekniken-ar-bokens-basta-van-humtank-om-framtidens-bibliotek/

Posted in Allmän.