Ny bok – läsning-apparat-algoritm

Vilken betydelse har tejp för litteraturen? Hur blir poesi signaler? Vad förenar skrivande och räknande? Dessa och andra frågor står i fokus i den nyutkomna boken läsning-apparat-algoritm (OEI editör) av Jesper Olsson från RepRecDigit. Boken kan beskrivas som en serie försök att läsa mediernas historia genom litteraturen – och vice versa – och dess texter rör sig från telegraf och bandspelare till de konstellationer av skärmar, algoritmer, läsare och skrivare som utgör en samtida mediearkipelag.

Posted in Allmän.