Latest Posts

Ny bok – läsning-apparat-algoritm

Vilken betydelse har tejp för litteraturen? Hur blir poesi signaler? Vad förenar skrivande och räknande? Dessa och andra frågor står i fokus i den nyutkomna boken läsning-apparat-algoritm (OEI editör) av Jesper Olsson från RepRecDigit. Boken kan beskrivas som en serie försök att läsa mediernas historia genom litteraturen – och vice versa – och dess texter […]

New History on the Nordic Avant-Garde Just Out

Just out is the 850-page tome A Cultural History on the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950–1975 (Brill). The book covers a wide range of avant-garde manifestations in literature, art, architecture, film, radio, and performative arts during the postwar decades. Not least it includes a section of essays on artistic practices and new media. The […]

RepRecDigit och Humtank om framtidens bibliotek!

I vintras blev Humtank ombedda att komma med ett bidrag till den arbetsgrupp som ska ta fram en nationell strategi för framtidens bibliotek. Arbetsgruppen består av Erik Fichtelius, samordnare samt utredarna Karin Linder och Krister Hansson. RepRecDigits och Humtanks Jonas Ingvarsson fick i uppdrag att leverera en personlig reflektion kring framtidens bibliotek, en text vi nu publicerar i sin helhet på […]