Earlier publications

2015-2014

evolution_omslagEvolution, OEI editör, 2015.

What would an artificial intelligence write if it wrote poetry? Would it be different? Different from what? And who could tell? Such and similar questions are raised in Johannes Heldén’s and Håkan Jonson’s Evolution (www.textevolution.net, OEI editör, 2015) – a digital-poetic variation of the famous Turing Game. The questions are further explored in the four short essays presented here as a temporary microbook in the making. In the essays we – Ingvarsson, Lien, Lindhé, and Olsson – discuss the algorithmic poetics of Heldén and Jansson, while also linking their adventure in writing and code to a history of literature and media, rhetorics and information theory. As such it is part of the mapping of how Swedish literature and art has represented and reconfigured ’the digital’ during the last half century.

 

docdocJesper Olsson – We Have to Trust the Machine


docdocJonas Ingvarsson – The Within of Things


docdocJakob Lien – R(e)volution


docdocCecilia Lindhé – Evoulution = the Action of Reading


Jonas Ingvarsson

docDownload Humanioras pris och värde: Resurser och utbildningskvalitet [Rapport] Enbom Jesper, Fuchs Helen, Ingvarsson Jonas, Stockholm: Humtank, 2016. (diskuterar bland annat humanioras och undervisningens villkor i en digitaliserad tid)


doc “Analog nostalgi blåser nytt liv i boken”, understreckare Svenska Dagbladet, 17 okt, 2015.


“Kulturtidskrifterna och sk(r)iftesreformen”, Karlsson/Persson/Reuterstrand (red.), Tidskriftsstriden: Sju dagar som skakade Kultursverige (124-127). Göteborg: Nätverkstan, 2015.


“BBB vs WWW: Digital epistemologi och litterär text från Göran Printz Påhlsson till Ralf Andtbacka”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2015, 45(1), 45-60.


Återkopplingar, Mediehistoriskt Arkiv 28 (rec), Scandia, 2015(2), 148-150


Jakob Lien

doc“När kommunikationen bryter samman – språkmöten i Göran Printz-Påhlsons ‘Turing-maskin.”, Sensorium Journal 1, 2016.


Jesper Olsson

doc“Going Underground – an Expanded Materialism of Media Theory”, i Spheres: Ecologies of Change, 2, 2015.


”Från kontor till kod: samtida litteratur och mediearkeologi”, i Prøysen, kunsten og medierne (Novus forlag 2015), red. Hans Kristian Rustad, s. 165–187.


”Medier”, kapitel till Grundbok i litteraturvetenskap (Lund: Studentlitteratur 2015), red. Carin Franzén, s. 101–144.


doc“Den digitala boken har många sidor”, understreckare om Andrew Piper, Book Was There. Reading in Electronic Times, SvD, 15 april 2013.