Äntligen är vi igång!

Vi, Gordana och Åsa fick det glädjande beskedet redan i slutet av augusti 2020 att vi skulle få delta i ett forskningsprojekt. Projektet har fokus på språkutvecklande arbetssätt och ska löpa över två år. Vi är sex förskollärare från tre olika kommuner i forskargruppen -Finspångs, Motala och Norrköpings kommun. Ansvariga forskare är Maria Simonsson och Asta Cekaite. Vid några tillfällen under hösten 2020 träffades vi i forskargruppen träffades tillsammans med utvecklingsstrateger och verksamhetschefer från våra kommuner, under ledning av projektledare (ULF) Anja Thorsten. Där tog vi beslut att vårt forskningsprojekt ska ha fokus på språkstimulerande arbetssätt mot flerspråkighet och att vi ska träffas digitalt, på ZOOM, varannan fredag med start den 15:e januari 2021.

Nu har vi hunnit träffas några gånger och oj vad det är spännande och lärorikt, men också frustrerande. Frågor som, vad förväntas av mig som medforskande förskollärare, vad innebär det med aktionsforskning, samtalar vi kring och än så länge så har vi det inte riktigt klart för oss. Vi behöver träna oss i att distansera oss, ställa oss utanför vår verksamhet när vi studerar den. Vi tränar oss på att beskriva olika perspektiv och att reflektera kring observationer på ett mer djupgående sätt.

Vi befinner oss nu i kartläggningsfasen och samlar på oss erfarenhet från egna praktiken genom observationer, reflektioner och samtal. Vi läser och kopplar våra erfarenheter till tidigare forskning, det gör vi genom att läsa ”Svenska som Andraspråk i förskolan” av Polly Björk-Willén (RED.) och lyssna på föreläsningar. Våra observationer visat att det är så mycket språkande på våra förskolor och när vi tittar närmare på dem och ”grottar ner” oss upptäcker vi nya saker. Med spänning inväntar vi vår nästa träff.

Posted in Okategoriserade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *